Woman Wearing Brown Top and Beige Leggings Taking Picture Rainbow Painted Wall

Workshops

Är ni ett arkitektkontor som i filosofisk dialog vill inspireras genom att utforska frågan ”Vad är ett hem?” Är ni ett vårdteam som jobbar patienter svår sjukdom? Är ni brandmän som vill samtala strukturerat om tuffa erfarenheter i jobbet? Är ni programmerare som vill ha en teambuildingaktivitet där vi vässar de analytiska hjärnorna tillsammans?

I en filosofisk workshop, eller verkstad som det heter på svenska, guidar jag i längre och kortare övningar, parvis och i större grupp, i att tänka tillsammans. Här använder jag ofta rekvisita som lappar, föremål, vykort, snören mm för att konkretisera och understödja det lekfulla i att provtänka tillsammans.

En workshop kan kombineras med en eller flera kortare föreläsningar om exempelvis dialog, visdom, medvetande, identitet, ansvar, rättvisa. Workshopen kan vara hel- eller halvdag eller flera dagar utsträckt i tiden. Här finns många olika upplägg där vi talar ihop oss om ert behov och hur vi tillsammans kan möta det.

Sokratisk Dialog som specifik process är ett av mina expertområden. Här processar vi ett tema som väljs gemensamt med en fråga som väljs gemensamt som vi sedan illustrerar med olika konkreta fall. Denna workshop är inspirerad av Leonard Nelsons metod.

Group of Men Having a Drink