Assorted-colors Umbrella

Filosofi i arbete(t)

Hur kan filosofi vara relevant för individer och organisationer?

Det finns många olika möjliga svar på det förstås men här vill jag peka på tre olika områden som är specifika för just filosofi och som är relevanta och vågar jag påstå, värdefulla för dig i privatliv och på arbetsplatser.

Det första är typen av begrepp och frågor som till in karaktär är filosofiska dvs inte finns några uppenbara svar på. Vissa kallar de ”de eviga frågorna”, sådana som varje människa frågar sig någon gång under livet. Frågor som exempelvis rör meningsfullhet, ansvar, livsval, vilja, identitet, att leva väl, lycka, kärlek, trygghet, utveckling, och vad som är värdefullt och, inte minst, varför.

Det andra handlar om sättet vi undersöker frågorna på.

I filosofins verktygslåda ingår logisk analys, kritiskt tänkande men också olika verktyg och metoder för att vänligt utmana invanda tankesätt. Filosofens metodik syftar till att inspirera till nya insikter genom att trigga fantasin och våra intuitioner. Dialektisk metod gör att det abstrakta blir (mer) konkret varpå vi testar insikter vunna i det konkreta på det generella igen. Här övar sig på att bli mer konstruktiv med svåra frågor och att öva upp sina färdigheter i kommunikation.

Det tredje, och kanske är detta det viktigaste, är de attityder som präglar oss när vi undersöker frågorna gemensamt. En filosofisk undersökning syftar till att hitta rimliga svar, inte att ha rätt eller vinna en debatt. För att göra det krävs stort mått av mod då det kan innebära att vi behöver överge djupt rotade övertygelser. Det krävs ödmjukhet att lyssna på andra särskilt när man inte håller med och det krävs nyfikenhet att försöka hitta nya aspekter på gamla frågor. Värdet här är kanske främst socialt. Att öva sin dialogiska förmåga dvs att lyssna och anstränga sig att förstå. Att nyttja andras tankegods för att komma utanför sin egen tankebox och tänka tillsammans är både spännande och ett sätt att bygga tillit.