Filosofi är inte bara filosofihistoria. Filosofi är att undersöka tillsammans. Det vi undersöker är sådant vi ofta funderar över flera gånger varje dag. Det kan handla om stora livsfrågor om mening, hur man borde agera, vad man bör välja, hur man kan veta att något är sant, om man kan förstå sig själv, om man kan förstå andra. Till skillnad från andra vetenskaper finns här inget facit men det finns mer väl underbyggda på ståenden än andra. Att ta hjälp av filosofins tankestoff och metoder är ett handfast sätt att försöka orientera sig i sitt liv och omvärld. Man behöver inte kunna något om filosofi för att jobba med en filosofisk praktiker. Filosofins undersökningsobjekt är livet självt och där är vi alla experter utifrån vår egen erfarenhet.

Four Person Standing at Top of Grassy Mountain

Jag hjälper processer som syftar till att sträcka sig utanför sin eget perspektiv, att pollinera egna tankar med andras, att utmanas men också uppmuntras till nytänk och ny inspiration. Det kan handla om förändringsarbete, identitet, frågor om mening och mål eller bara handfasta verktyg för bättre kommunikation.