Group of Children Playing on Green Grass

Utbildning lärare Filosofi för barn (P4C) 

Filosofi för barn (P4C) är en metodik att få barn att utveckla både kognitiva och sociala förmågor samtidigt som man undersöker ett tema som kan vara existentiellt eller som kan kopplas till annat läroämne som samhällskunskap, historia, svenska, engelska eller till och med matte.

P4C är en stor rörelse i Australien och i Storbritannien och Unesco i Paris stöttar denna utveckling bland annat i skriften School of Freedom samt med den professur som de instiftat i filosofi med barn. Även om det finns pedagoger som håller P4C sessions med barn ner i väldigt låg ålder är min kompetens inriktad på dig som är lärare i mellan- och högstadiet eller i gymnasiet.

Är ni ett lärarlag som vill prova att engagera barnen på ett lekfullt sätt med filosofins hjälp så kontakta mig.

Man Standing in the Middle of Road