Side View Photo of Woman Sitting on Ground Overlooking a Hill

Enskilda samtal

Att gå i samtal hos en filosofisk praktiker är att studsa livsfrågor mot en person med gedigen bakgrund i hur andra tänkt i filosofihistorien på samma tema. Men kanske främst genom processen att tillsammans formulera en fråga som ringar in och isolerar dilemmat. Lite som en forskningsfråga zoomar in på forskningsområdet.

Jag jobbar med verktyg som syftar till att bli lite friare i tankegångarna genom att använda bilder, texter och annan input som kan trigga och tydliggöra resonemang och komma bort från invanda tankeloopar. När fler sinnen engageras aktiveras fler delar av oss.

Samtalen är 50 minuter långa och kan ske via zoom.

Person Holding Orange Pen