Om filosofisk praxis

 

Filosofi har mycket att erbjuda den som söker efter det som är viktigt i livet. Min förhoppning och ambition är att filosoferandet ges större utrymme i samhället både för enskilda, i den offentliga rummet som på bibliotek och kulturinstitutioner, i skolan samt som ett verktyg i vården.

Filosoferande och kritiskt tänkande menar jag är en förutsättning för en sund själ och sunda skäl!

I filosofiska samtal arbetar hjärna och hjärta tillsammans. Pendlandet mellan det abstrakta och det specifika, egenupplevda  och förmåga att bygga vidare på andras tankar är något av dialogens kärna. Den filosofiska dialogen är en gemensam uforskning av allmänmänskliga ämnen som exemplevis lycka, mening, mod, kärlek, kommunikation, hur man bör leva, kunskap och konst där vi förhåller oss öppna till det som sägs och tänks. Att filosofera konstruktivt innebär också att man blir mer medveten om sina värderingar, både de medvetna, de omedvetna och de värderingar om står i strid med varandra.

Länkar till nationella och internationella FP-organisationer

SSFP - svenska sällskapet för filosofisk praxis -hemsida

SSFP - Facebook

NSFP - norska sällskapet för fp

DSFP - danska sällskapet för fp

FiPra - finska sällskapet för fp

APPA - amerikanska sällskapet för fp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulsa Jansson driver PAW.

 

"Filosofi är inte en kunskap utan en aktivitet!"

 

text och bild copyright Tulsa Jansson 2012